Logo_C_FON_EUR_UNI_CUL_DIR_GEN_POL_LIN_BN
c-catala-joc-46x54

I TU, JUGUES EN CATALÀ?

Cercador de jocs (Construcció)

function renderResults(filteredResults) { const resultsContainer = $("#results-container"); resultsContainer.html(""); let column1 = ""; let column2 = ""; let column3 = ""; for (let i = 0; i < filteredResults.length; i++) { const item = filteredResults[i]; const imageUrl = item.imatge; const title = item.nom; const age = item.edat; const company = item.empresa.NOM; const category = item.categoria.nom; const card = `

${title}

Edad: ${age}

Empresa: ${company}

Categoría: ${category}

`; if (i % 3 === 0) { column1 += card; } else if (i % 3 === 1) { column2 += card; } else if (i % 3 === 2) { column3 += card; } } resultsContainer.append(`
${column1}
`); resultsContainer.append(`
${column2}
`); resultsContainer.append(`
${column3}
`); const totalPages = Math.ceil(filteredResults.length / 18); const pagination = $("#pagination