Logo_C_FON_EUR_UNI_CUL_DIR_GEN_POL_LIN_BN
c-catala-joc-46x54

I TU, JUGUES EN CATALÀ?

Presentació de la campanya

El joc és una activitat universal, una constant antropològica que trobam a totes les cultures, una activitat que l’ésser humà practica al llarg de tota la seva vida. Pares, pedagogs i educadors coneixen la importància que el joc té en la vida dels infants en la mesura que contribueix al seu desenvolupament. Per tant, cal entendre el joc com una activitat molt seriosa amb la qual l’infant aprèn de forma natural.

En aquest àmbit de relació tan important, el català encara té un llarg camí per recórrer. La campanya «I tu, jugues en català?» vol contribuir a potenciar l’ús de la llengua catalana en el sector del joc i de la jugueta.

L’objectiu

Fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit lúdic a les Illes Balears. Des del 2013, el Consorci per a la Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya dona a conèixer l’oferta de jocs i juguetes en català i en fomenta l’ús i el consum a través de la campanya «I tu, jugues en català?» i posteriorment el Govern de les Illes Balears s’hi va afegir a la iniciativa .

El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, adscrita a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, ha volgut sumar-se a la campanya amb l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit lúdic a les Illes Balears.

Els establiments adherits s’identifiquen amb un adhesiu i un expositor vermell a l’entrada, i adopten el compromís de fer visibles els jocs i les juguetes que incorporin el català.

En el marc de la campanya «I tu, jugues en català?» també es duen a terme altres activitats que promoguin l’ús del català en aquest àmbit.